• Strona główna
 • Historia
 • Aktualności
 • Warunki przyjęcia
 • Partnerzy
 • Gazetka
 • Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego i aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

   

  Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do placówki:

  • Podanie do Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie

     

    oraz załączniki do podania:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego dziecka

   

  Adres:

  Specjalny Ośrodek Wychowawczy

  Ignaców 10

  05-300 Mińsk Mazowiecki

   

  Tel. 25 7592382