• Strona główna
 • Historia
 • Aktualności
 • Warunki przyjęcia
 • Partnerzy
 • Gazetka
 • Ośrodek prowadzi wieloprofilowy, kompleksowy program wspomagania rozwoju wychowanków, dlatego poza codziennymi zajęciami, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia specjalistyczne i koła zainteresowań.

  MASAŻ

  Zajęcia z zastosowaniem klasycznych technik masażu, których celem jest uzyskanie efektu terapeutycznego z uwzględnieniem istniejących u uczestnika warunków anatomicznych i fizjopatologicznych.

  Celem masażu klasycznego jest działanie na układ ruchu (mięsnie i stawy), na skórę, tkankę łączną, tkankę tłuszczową, zakończenia nerwowe, układ krwionośny i chłonny; ale także zadziałanie na emocje i psychikę dziecka.

   

   

  ZAJĘCIA REHABILITACYJNO-SPORTOWE

  Program zajęć obejmuje:

  - indywidualne zajęcia rehabilitacyjne
  - grupowe zajęcia ruchowe na sali sportowej
  - zajęcia w parach na sali SI

   

   

  KOŁO PLASTYCZNE

  Celem działań koła plastycznego jest rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci. Proponowane zajęcia maja charakter zabawy edukacyjnej. Zapewniają uczestnikom dostęp do sztuki oraz umożliwiają wypowiadanie się poprzez własna twórczość.

   

  ARTETERAPIA

  Sztuka może być wspaniałym środkiem pozwalającym wyrażać dzieciom emocje, przeżycia, wrażenia czy wzruszenia. W szerokim rozumieniu arteterapia obejmuje: muzykoterapię, choreoterapię, teatroterapię terapie przez sztuki plastyczne, biblioterapię. Natomiast w wąskim znaczeniu arteterapia obejmuje terapie plastyczną z chromoterapią czyli terapią za pomocą różnych sztuk i technik plastycznych oraz kolorów.

  Terapia przez twórczość plastyczną ma duże znaczenie dla rozwoju emocjonalnego dziecka, nie tylko niepełnosprawnego intelektualnie. Dostarcza silnych pozytywnych wrażeń zmysłowych i doznań emocjonalnych, daje radość tworzenia, dotykania manipulowania, oglądania oraz co za tym idzie, doświadczania świata zewnętrznego za pomocą różnych zmysłów. Ponad to, dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe. Terapia ta przyczynia się do otwarcia dziecka na kontakty z innymi i podniesienia poziomu jego samoakceptacji. Stwarza możliwość do podjęcia komunikacji za pomocą ekspresji plastycznej. Uaktywnia dzieci nieśmiałe, wycisza nadpobudliwe.

   

  KOŁO TEATRALNO-MUZYCZNE

  Zajęcia koła teatralno-muzycznego są istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój wychowanków, uczestników spotkań. Wzbogacają zasób słownictw, ułatwiają kontakty rówieśnicze, uaktywniają wyobraźnię dziecka, marzenia i rozwijają zainteresowania.

  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod:

  - terapia zabawą

  - terapia bajką

  - elementy muzykoterapii

  - drama, pantomima

  - pogadanka, dyskusja

  - ćwiczenia dykcyjne, ruchowe

  - inscenizacje.

   

   

  SOCJOTERAPIA

  W bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć z socjoterapii prowadzony jest trening zastępowania agresji. Działania realizowane są w trzech obszarach:

  - Usprawnianie umiejętności społecznych

  - Trening kontroli złości

  - Trening wnioskowania moralnego.

   

  MODELOWANIE W GLINIE

  Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań plastycznych dzieci, doskonalenie sprawności manualnej oraz rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej. Zapewniają uczestnikom dostęp do sztuki, poznawanie nowych technik oraz umożliwiają wypowiadanie się poprzez własną twórczość.