• Strona główna
 • Historia
 • Aktualności
 • Warunki przyjęcia
 • Partnerzy
 • Gazetka
 • REGULAMIN DLA RODZICÓW

   

  1.     Rodzice zobowiązani są do utrzymania systematycznego kontaktu z dyrektorem i personelem pedagogicznym Ośrodka, a także do przestrzegania przyjętych w Ośrodku zasad.

  2.     Dzieci powinny być zabierane i odwożone do internatu w wyznaczonym terminie.

  3.     W przypadku niemożności dowiezienia dziecka, należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę grupy lub Dyrektora Ośrodka.

  4.     Dłuższa nieobecność spowodowana chorobą dziecka powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

  5.     Nie należy przywozić dzieci chorych, z temperaturą, anginą, grypą itp. ze względu na inne dzieci przebywające w Ośrodku.

  6.     Wszelkie informacje dotyczące zdrowia, leczenia, leków dzieci rodzice są zobowiązani przekazać Siostrze Pielęgniarce i wychowawcy grupy.

  7.     Dzieci powracające po pobycie w domu powinny być czyste i zadbane.

  8.     Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w niezbędne ubranie, przybory szkolne, potrzebne lekarstwa i środki do higieny osobistej.

  9.     Rzeczy osobiste dziecka należy oznaczyć. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione, a nie zaznaczone.

  10.Po przywiezieniu dziecka do internatu, należy oddać je pod opiekę wychowawcy grupy. Przywiezione rzeczy, słodycze, pieniądze przeznaczone dla dziecka należy powierzyć wychowawcy grupy.

  11.Rodzice są proszeni o regulowanie w oznaczonym terminie należności i dostarczenie koniecznych dokumentów do kancelarii Ośrodka.